O knihovně

KDE KNIHOVNU NAJDETE?

Obecní knihovna Malé Heraltice se nachází v multifunkční místnosti Obecního domu. Vstup do knihovny je bezbariérový.

HISTORIE KNIHOVNY

Z kronik obce Velké Heraltice