Služby

SLUŽBY KNIHOVNY

Knihovna poskytuje čtenářům tyto služby :

  • půjčování knih a časopisů
  • půjčování společenských her
  • odborná pomoc při výběru knih
  • 3x ročně soubor nových knih
  • možnost objednání konkrétních titulů z fondu Místní knihovny Pavla Křížkovského
  • Meziknihovní výpůjční služba (MVS) – tuto službu zajišťujeme prostřednictvím Místní knihovny Pavla Křížkovského v Holasovicích

Ceník služeb a poplatků

Registrační poplatek:

děti do 15 let:              10,- Kč/ 1 rok
dospělí nad 15 let:     20,- Kč/ 1 rok
senioři nad 70 let:     zdarma

Meziknihovní výpůjční služba:

Pro čtenáře zdarma. Tato služba je financována z prostředků zřizovatele – Obce Velké Heraltice.

Výpůjční doba dokumentu:

knihy – 51 dní
časopisy – 14 dní

Upomínací poplatky:                                                                                                                               1. upomínka:    následující den po uplynutí lhůty k vrácení       10, – Kč
       2. upomínka:    14 dní po uplynutí lhůty k vrácení                       20, – Kč
       3. upomínka:    28 dní po uplynutí lhůty k vrácení                      50, – Kč
       4. upomínka:    42 dní po uplynutí lhůty k vrácení                    100, – Kč

Výlohy spojené se ztrátou dokumentu:                                                                                        cena dokumentu + 50,- Kč

Knihovní řád

Ceník sankcí